Web Analytics Made Easy - Statcounter

KOLSÅS ROTARY KLUBB – MÅNEDSBREV

April 2016

04.04                          Fellesmøte på Skui grendehus

3-min                          Jon Ramberg snakket om Nagorno- Kharabak. N-K er en enklave i Azjerbajdan som nettopp har angrepet av N-K, men N-K er et fjellandskap som nærmest er en uinntagelig festning.

Foredrag:                   Måtehold i grådighetens tid

Foredragsholder:           Henrik Syse

Resyme:                         Henrik Syse snakket om forskjellen på etikk og moral der etikk er teori og moral er praktisere den etiske teori. Det er viktig å ikke bare «holde festtaler», men omsette ord i handlinger, Han nevnte de 4 dydene definert av de gamle greske filosofene: Måtehold, mot, visdom og rettferdighet og utdypet spesielt begrepet, måtehold.

12.04Foredrag:                  
Norsk Transport Plan (NTP)

Foredragsholder:           Lars Aksnes, Veidirektoratet

Resyme:                        Det startet med Norsk Veiplan i 1971. Fra 2001 heter det NTP som omfatter Jernbane, Vei, Avinor og Kystfart. NTP 2014-2023 har et budsjett (normal) på 664 milliarder. Budsjettet dekker praktisk ingen nyinvesteringer da beløpet er bundet opp av eksisterende prosjekter, vedlikehold, etterslep, klimaprosjekter og belønningsprosjekter i de store byene. Det forventes at budsjettet vil bli utvidet under vårsesjonen 2017 før neste stortingsvalg da politikerne vanligvis er rause til å overby hverandre fordi samferdsel har høy prioritet i alle partier.

19.04

Peismøte                    Møter hjemme hos 4 peismøteverter med hyggelig samvær og diskusjon om ulike tema foreslått av styret. Konklusjonene fremføres i neste klubbmøte.

 

 

26.04

 

3-min:                         Knut Erik Tandberg snakket om «geocaching»

Det kan sammenlignes med orientering, men man finner frem ved hjelp av GPS i stedet for kart og kompass. Man leter etter poster, kalt "cacher". Cachene er plassert ut over store deler av verden og informasjon om alle cachene ligger på nettstedet geocaching.com.

 

Foredrag:                   Oppsummering fra peismøtene 19.april

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Rykkinn Seniorsenter
Adresse: Hugins vei 9
Postnummer: 1349
Sted: Rykkinn
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...