Web Analytics Made Easy - Statcounter

KOLSÅS ROTARY KLUBB – MÅNEDSBREV

April 2017

03.04   Fellesmøte på Skui


3-min:                        
Svein Dagestad Bærum Vest RK snakket om livet på Dagestad gård, Voss i 1950-60. Da var Svein i sine ferier på familiegården. Store kulturelle og driftsmessige forskjeller på gårdsdrift den gangen og nå. Svein har skrevet boken, «Min barndom på Voss».

Foredrag:                   De samfunnsøkonomiske utfordringene for Norge

Foredragsholder:       Villemann Vinje

Resyme:                     Mens levestandarden var tilnærmet lik i år 0 som tidlig på 1800 tallet så har det skjedd en eventyrlig vekst i levestandard og nasjonalkapital etter den tekniske revolusjon. Nasjonalkapitalen består av 75% av menneskelige ressurser. Oljefondet utgjør «bare» 9%. Mens privat næringsvirksomhet har hatt en jevn effektivitetsvekst, så har de offentlig utgiftene økt med ca. 100% i løpet av de siste 15 årene. For å finansiere velferdsstaten i årene fremover (med eldrebølgen), er det nødvendig med høyere effektivitet i offentlig sektor, økt sysselsetning, økt privat ansvar samt også økning av skattene. Det kan også være nødvendig med kutt i velferdsordninger, mer bruk av egenandeler og mer behovsprøvde ytelser.

1/3 av arbeidsstyrken jobber i offentlig sektor. Det er en høy andel sammenlignet med andre europeiske land.

 

25.04

3-min:                         Sigmund Oswold sa at jorden omgis av et «minefelt» av asteroider. Det er 15000 jordnære objekter. En stor meteor eksploderte i Russland i 2013. NASA og ESA leter etter objektene og vurderer å ta i bruk atomladninger for å avskjære nærgående meteorer slik at de ikke treffer jorden.

Foredrag:                   Norske interesser og politikk i Antarktis

Foredragsholder:       Odd Gunnar Skagestad

Resyme:                     Med basis i fangst og vitenskap annekterte Norge Dronning Mauds Land i 1939. Bouvetøya ble annektert i 1928 og Peter I øy i 1931. Blåhvalen ga grunnlag for betydelig norsk næringsvirksomhet som hadde sitt høydepunkt i 1930-31 med 27 norske ekspedisjoner. Hvalfangsten sluttet i 1967 mest fordi lave priser ga lav lønnsomhet.

Dronning Mauds Land inkluderer Sydpolpunktet. Antarktistraktaten ble undertegnet i 1959 av alle land som har interesser i Antarktis. Den omfatter miljøvernspørsmål, fiskeressurser, forskning og for å sikre kontroll og håndhevelse. Mange nasjoner har helårsbaser i Antarktis. Norge etablerte helårsbasen Troll i 2005. Også andre nasjoner har baser på Dronning Mauds Land.

To norske selskap, bl.a. Aker driver et lønnsomt krillfiske som utgjør 65% av total krillfiske. Turisme har også blitt en lønnsom næring. 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Rykkinn Seniorsenter
Adresse: Hugins vei 9
Postnummer: 1349
Sted: Rykkinn
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...