Web Analytics Made Easy - Statcounter


                                                                            

 

KOLSÅS ROTARY KLUBB – MÅNEDSBREV

August 2015

 18.08

3-min.:                            Det var ingen ordinær 3-minutter, men i og med at det var første møte med Thorvald Wetlesen som    president, snakket han om sine forventninger til sitt presidentår. Han presenterte også komiteene m/komitemedlemmer. Nils Lydersen mottok Paul Harris Fellow.

 

Foredragsholder:            Avd.leder i Politifag i Politidirektoratet Knut Smedsrud

 Tema:                               Politi i endring

 Resyme:                      Han holdt et meget engasjert og informativt foredrag. «Bakteppet» for                                             politireformen er den tragiske hendelsen 22. juli 2011. Det er blitt gjort  mange  analyser av politiet bl.a. av Gjørv-kommisjonen, og det er stilt store forventninger til politiet av politikere og publikum. Det ligger utfordringer i internasjonalisering, menneskesammensetning og teknologisk utvikling. Smedsrud understreket at det har vært nødvendig å endre kulturen, dvs hvordan hvert enkelt politi agerer i ulike situasjoner. Nærpolitireformen stiller krav til responstid og høy effektivitet. Alle forbrytelser skal etterforskes med en gang av politipatruljen. Det er det som skjer i løpet av den første timen, som er viktigst. Politireformen skal sikre at politiet opptrer på samme måte i hele landet.

 25.08

3-min:                                Knut Andersen snakket om mobbing som har vært et problem bestandig, men forsterkes med mobiltelefon, Facebook, Instagram etc. Et eksempel: Selv om man er skoleflink, blir man mobbet dersom man ikke spiller fotball. Kan Rotary bidra med noe positivt?

 Foredrag

Egoforedrag 1:                 Sigmund Oswold er fra Sør-Senja. Han er 69 år, 2 barn, gift på nytt, har 3 bonusbarn, 7 bonusbarnebarn. Han jobbet som pleiemedhjelper på røntgenavd. på Harstad sykehus. Han studerte radiografi og CT og jobbet på Bærum sykehus og deretter Rikshospitalet. Arbeidet mange år ved Rettsmedisinsk institutt med identifikasjonsarbeide etter store ulykker. Var med på å starte mobil røntgentjeneste i 2004.

Som pensjonist startet Sigmund et Enkelmansforetak innenfor grafisk design og foto. Sigmund er glad i sang og musikk og har deltatt som musiker i danseorkester.

Egoforedrag 2:                 Jon Ramberg er oppvokst på Lillhammer. Var i Kautokeino som fjernskriver under militærtjenesten. Jobbet også for Finnmarksposten. Utdannet Cand.mag ved UiO. Informasjonsarbeider i NORAD, UD-aspirant, deretter 3 år som visekonsul i Cape Town, 3 år i Haag og 2 år ved UD før han var 21/2 år i Islamabad som var mer fredfylt enn nå. Han var byråsjef i UD/Pressekontoret i 1991-93, deretter 4 år i Bonn. Jobbet så med energi og marinehandlinger i UD. Gjennomførte NATO defence colleges før han ble ambassadør i Baku med sideakkreditering til Georgia som er mer vestvendt enn Aserbajdsjan. Tilbake til UD i 2010 og jobbet som offentlighetskoordinator bl.a. med Offentlighetsloven som han presenterte.

Han ble medlem av Rotary i Baku.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Rykkinn Seniorsenter
Adresse: Hugins vei 9
Postnummer: 1349
Sted: Rykkinn
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkiv



rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...