MØTER / MÅNEDSBREV / AUGUST 2016

                                                                              

KOLSÅS ROTARY KLUBB – MÅNEDSBREV

August 2016

16.08

Foredrag:      Presidentens møte

Foredragsholder:       Hans Kristian Frogner

Resyme:                     Dette var presidentens første møte. Han snakket om sine forventninger for det kommende året med gode foredrag, godt kameratskap og fortsatt godt arbeid i de prosjektene som klubben deltar på. Han var også åpen for forslag til nye prosjekter. Det er et mål å ha 40 medlemmer så det er fortsatt behov for aktiv rekruttering

 23.08

3-min:             Stein Westnes hadde valgt tema: Bolig, samfunn og boligpriser. I Norge er det en grunnleggende verdi å disponere egen bolig. Eie eller leie.Investering i egen bolig er sikker investering, men død kapital. Boligbyggingen er hele tiden på etterskudd i forhold til behov. Det fører til høy prisstigning og utelukker ungdom å personer med lav inntekt fra markedet.Det virker som om politikere og andre med beslutningsmyndighet ikke tør/vil endre skatteregler og andre forutsetninger for å holde boligprisene i sjakk.

Foredrag:                   Ego-foredrag   

Foredragsholder:       Birger Ekern    

Resyme:                     Birger hold et meget velformulert og engasjerende foredrag som høstet stor applaus. Vi fikk høre fra tidlig barndom og oppvekst på gård i Hallingdal. Han fokuserte på at vi har med oss ballasten fra alt vi opplever i hele livet, og at det preger oss til de mennesker vi blir. Birger deltok, slik det var vanlig på den tiden i den daglige driften av gården. Husket med glede somrene på setra og onnene på gården.

Når det gjaldt fritidsaktiviteter var det en forutsetning at ungene selv var med og la til rette. F.eks. bygget de nye skibakker hele vinteren.

Han gikk på Statsrealskole på Nesbyen og deretter Eidsvoll offentlige Landsgymnas. Fin tid med hybelliv og deltakelse i fritidsforeninger (foto og orientering bl.a.). Deretter gikk turen til Forsvaret med infanteriets befalsskole på Gimlemoen og tjeneste ved Brigaden i Nord-Norge etterpå.

Så ble det et liv i skolens tjeneste. Sagene Lærerskole i Oslo og resten av yrkeslivet i varierende stillinger innen skolen i Bærum. Han har tatt etterutdanning som skolerådgiver.

Vi fikk en meget interessant reise gjennom Birgers yrkesliv ved flere av skolene og i administrasjonen i kommunen (Jar skole, Hauger skole og til slutt” hjertebarnet” Berger skole på Rykkinn).Birger har engasjert seg spesielt på de svakes side i skolen og vært veldig opptatt av samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Har også hatt et meget stort kontaktnett utenfor skolen.

Til slutt: Et år hadde russen endret navneskiltet på skolen fra ”Berger Skole” til ”Birgers Skole”.Et annet år var Berger Svømmehall døpt om til Birgers Ølhall. Bokstavene som var tatt ned lå dagen etter i Birgers postkasse. J

30.08

3-min:                         Nils Lydersen informerte om det nye medlemsnettet som er tilgjengelig for alle Rotarianere. Man kommer inn på medlemsnettet via klubbens hjemmesider og «My Rotary» (oppe til høyre på siden). Medlemsnettet gir tilgang til informasjon om alle klubber og alle medlemmer.

 

Foredrag:                   Lyd til glede og plage   

 
Foredragsholder:         Ole-Herman Bjor

 
Resyme:                     Lyd er energi i form av mekaniske vibrasjoner/trykkbølger som brer seg fra en lydkilde. Lydstyrken måles i desibel (Db). Desibelskalaen er logaritmisk dvs at f.eks. at støystyrke 80 Db er dobbelt så mye som 77 Db.
Det er ikke nødvendigvis høy støystyrke som ødelegger hørselen, men varigheten av støyen. Den som er utsatt for høy støy, trenger ro og hvile, ellers dør en del hørselsceller som vil føre til varig svekket hørsel.

Lyd er avhengig av luft. Utenfor atmosfæren er alt lydløst.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Rykkinn Seniorsenter
Adresse: Hugins vei 9
Postnummer: 1349
Sted: Rykkinn
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no

Klubbens møter:

Klubbmøte

2023-06-13 18:30 - 19:30

Klubbmøte

2023-06-20 18:30 - 19:00

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...