MØTER / MÅNEDSBREV / AUGUST 2017

                                                                             

 

KOLSÅS ROTARY KLUBB – MÅNEDSBREV

August 2017

  

 

22.08.2017

3-min:                                  Johannes Skare

Johannes hadde valgt tema utdanning og slo fast at formell utdanning er viktigere enn noensinne. Det er mange skjær i sjøen for de ungdommer som ikke klarer å fullføre en utdanning i videregående skole.

For de som ikke fullfører har dette store konsekvenser både for den enkelte og for samfunnet. Han fastslo også at livet er evig læring både i arbeid og privatliv.

 

Foredrag:                Presidentens møte                    

Foredragsholder:             Nils Lydersen        

 

Resyme:               

Tradisjonen tro var det første møte i nytt Rotary-år den nyvalgte presidentens møte og Nils ønsket alle velkommen til det nye året.

Etter innledning med en kort presentasjon av seg selv hadde Nils følgende agenda:

·       Planer/ Rotary.org

·       Hjemmesidene

·       Forventninger

 

Årets president for Rotary International er fra Australia og har valgt motto:

Rotary – Making a Difference.

På nettsiden my.rotary.org finnes uante mengder informasjon om Rotary.

En del nye systemer for oppfølging er lansert for 2017 og Nils vil sende ut info i mail. Styret vil behandlet dette.

 

Alle medlemmer vil også få tilsendt et spørreskjema for å finne ut hvilke forventninger vi har til medlemskapet i Kolsås Rotaryklubb.

29.08.2017

 

3-min:                       Frank Sundkvist

Tema: Trykkefrihet/Ytringsfrihet – Grunnlovens § 100.

Et meget aktuelt tema og Frank fastslo at det er begrensninger i frihetene definert i Grunnloven.

Han nevnte konkrete eksempler både når det gjelder religion (bibelen brent på bål i gata i Ålesund), Sedelighet (seksuelt samkvem mellom mennesker og dyr og mellom voksne og barn) og til slutt ærekrenkelser hvor han tok frem den tragiske historien om helseminister Tore Tønne som tok sitt eget liv etter en avis hadde benyttet seg av ”redaksjonelle ytringer”.

 

Foredrag: Ego-foredrag

Foredragsholder:             Magne Melchior Haram

Resyme:               

Etter litt tekniske problemer med det fastmonterte utstyret i lokalet kom Magne i gang med sitt foredrag.

Han fortalte kort om sin oppvekst i Haram kommune utdanning som ble kronet med eksamen fra linjen for reguleringsteknikk på NTH på Gløshaugen i Trondheim.

Vi fikk også høre litt om familien som er bosatt på Rykkinn.

Magne jobbet store deler av sin karriere i Bull A/S hvor han var sterkt involvert i starten på og videreutvikling av betalingsformidling og betalingsterminaler i Norge.

Bl. a. var det såkalte Lillestrømprosjektet styrt av IDA (Integrert Databehandling) et grunnleggende prosjekt for hans karriere.

Magnes andre store oppgave var å utvikle et web-basert kvalitetssystem som var unikt i sitt slag.  Der fikk han systematisert prosessene på en måte som ikke var gjort tidligere og det innehold en detaljert steg-for-steg beskrivelse.

 

Han har også bidratt til å skrive historien om Bull i Norge.

For tiden bruker han mye av sin tid på slektsgransking.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Rykkinn Seniorsenter
Adresse: Hugins vei 9
Postnummer: 1349
Sted: Rykkinn
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no

Klubbens møter:

Klubbmøte

2023-06-13 18:30 - 19:30

Klubbmøte

2023-06-20 18:30 - 19:00

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...