MØTER / MÅNEDSBREV / FEBRUAR 2016

KOLSÅS ROTARY KLUBB – MÅNEDSBREV

Februar 2016

01.02                              Fellesmøte på Skui grendehus

3-min:                             Det arbeides med mulighet om samarbeide mellom Bærumsklubbene og Flyktningkontoret om mentortjenester for flyktninger som har oppholdstillatelse og gjennomført introduksjonsprogram. Kun 4-5 aktuelle kandidater nå. Kontor og utstyr vil bli stilt til disposisjon.

Foredrag:                       Atomberedskap i Norge

Foredragsholder:            Trond Berge, Statens Strålevern

Resyme:                              Statens strålevern har hovedkontor i Grini Næringspark og er underlagt Helsedirektoratet. De jobber med medisinsk strålebruk, industri (atomreaktorene på Kjeller og i Halden). De gir UV-varsling, sjekker solarium, måler radon, sjekker radioaktivitet i gruver og i oljeindustrien. De har ledelse og sekretariat for kriseutvalg og beredskap.

Trusselbilde: Atomkraftverk og lager og gjenvinningsanlegg for brukt atomavfall (Sellafield).

Tsjernobylulykken for 30 år siden startet atomberedskapen i Norge. Det finnes 30 stasjonære målestasjoner i Norge og en mengde mobile. Norge har bilateral avtale om beredskap med alle land i Europa som har atomkraftverk.

 09.02

3-min              Frithjof Paulsen snakket om at barn som vokser opp i utlandet med en eller to norske foreldre, har krav på norskundervisning. Norsk utdanningskontor har et raust tilbud. Dersom en av foreldrene selv gjennomfører undervisningen, mottar de en god lønn. For å oppnå norsk statsborgerskap må man søke før fylte 22 år, snakke norsk og ha oppholdt seg i perioder i Norge. Da kan man også søke om studielån og stipend som student i Norge. Nyttig å være tospråklig rent kulturelt og i jobbsammenheng. Stimulerer også hjerneaktiviteten og utsetter demensriskoen.

Foredrag:                            Ro over Atlanteren

Foredragsholder:            Lege Stein Hoff

Resyme:                            S.H. studerte medisin i Glasgow. Han var med i universitets rogruppa. Der traff han Diana som også er lege. De gjennomførte i 1980-årene en 5 års jorden rundt seilas med tre barn.

I 1896 rodde to nordmenn fra New York til Land’s End i England som de første roere over Atlanterhavet. S.H. deltok i 1997, sammen med en venn, i roregatta fra Tenerife til Barbados i selvbygget båt. Turen var på 3000 Nm og tok 69 døgn. Diana gjennomførte samme tur alene i 1999.

S.H. rodde alene fra Portugal til Guyana i 1999. Turen var 3776 Nm og tok 113 døgn. S.H. skal sommeren 2016 ro alene fra New York til Land’s End. Han er 70 år og vil gjerne vise at en 70 åring kan gjøre det samme som en 35 åring. Han trener hver dag.

 

16.02


3-min:                 Kjetil Nilsen ville synse litt om endringer i samfunnet. Det har de senere år vært en ekstrem utvikling når det gjelder teknologi. 50 milliarder” dingser” er nå tilknyttet internett. I tillegg kommer PC’er etc. Dette medfører store endringer for privatliv og jobbsituasjon. Noen mener at det kan føre til at svært mange jobber forsvinner uten at tilsvarende nye blir skapt.

Så langt har vi samlet enorme mengder data i store datasentre, nå er det tid for å bearbeide alle disse datamengder.

Kjetil tror ikke jobbene forsvinner, men fremtidens arbeidsoppgaver for en stor del blir veldig forskjellig fra dagens jobber.

Foredrag:                                        Hva gjør en riksarkivar? Om kulturminner – eller kulturminer.

Foredragsholder:                           Riksantikvar Jørn Holme

Resyme:                                           Holme åpnet med å si litt om roller og ansvar innen kulturminneforvaltningen. Kulturminneforvaltning ble i Norge et viktig tema fra ca. 1950.

Bevaring og by/tettstedsutvikling har ofte motstridende interesser. Han dokumenterte noen grelle eksempler på mislykkede prosjekter hvor store deler av sentrumsområder ble revet og alt ble bygget nytt uten noen form for stedstilpasning. Viste også eksempler på noen svært gode og vellykkede prosjekter som for eksempel Drammen. Der har de fått til en transformasjon og ikke” revet hele skiten”.

Det er viktig med liv i byene. Det vil si at sentrumsområder må planlegges slik at de ikke tømmes for folk. Videre fikk vi en gjennomgang av riksantikvarens arbeid med utviklingen av Bjørvika og neste prosjekt i Oslo som er Filipstad. 

En av riksantikvarens viktigste oppgaver er å bevare bygg/områder som er tidstypiske, ikke nødvendigvis fordi det er vakre bygg.

23.02

3-min:                                Normann Ræstad har laget forslag til ny jernbanetrase Flå-Bergen med forlengelse til Stavanger. Mange tunneler, ellers landskapsbroer som 40% billigere enn konvensjonell tracebygging. Byggetiden krympes vesentlig og stor økonomisk gevinst ved at inntjeningen starter tidlig. Reisetid Oslo-Bergen: 1 time og 38 minutter gjør at tog utkonkurrerer fly og bil.

Foredrag:                          Australia - Et spennende land mellom Øst og Vest

Foredragsholder:            Tidligere ambassadør Lars A. Wensell

Resyme:                             Den siste store kontakten med Norge var ifm «Tampere» som tok opp 400 afganske flyktninger i 2001 og som Australia ikke ville ta imot. Dette er fortsatt sårbart samtaleemne i Australia.

70% ørken, flatt. 22 mill. innbyggere som hovedsakelig bor langs kysten i øst, syd og syd/vest. Fantastisk turistland. Mange dyr og planter som kun finnes i dette landet.

450.000 aboginere som har et dårlig forhold til de andre. Jern, kull, uran, olje og gass utgjør store naturressurser. Eksporterer mest til China, India og Japan. Handelsmessig mest tilknyttet Østen, men sikkerhetspolitisk helt avhengig av USA.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Rykkinn Seniorsenter
Adresse: Hugins vei 9
Postnummer: 1349
Sted: Rykkinn
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no

Klubbens møter:

Klubbmøte

2023-06-13 18:30 - 19:30

Klubbmøte

2023-06-20 18:30 - 19:00

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...