MØTER / MÅNEDSBREV / JANUAR 2016

                                                                              

KOLSÅS ROTARY KLUBB – MÅNEDSBREV

Januar 2016

 05.01

 3-min:                                 Nils Lydersen snakket om noen aktuelle saker og begreper fra 2015 og mente at journalister og politikere har stor påvirkningskraft på hvordan vi oppfatter verdens mange problemstillinger. Menneskesmugling har vi «lært» er en lyssky virksomhet som må bekjempes. Flyktningene har nok en annen oppfatning. Hjelp av menneskesmuglere, både onde og gode, er den eneste måten flyktningene kan komme seg ut av sitt land i krig, over grenser og til Europa og søke asyl for å skaffe seg en levelig tilværelse for seg og sin familie.

Foredrag:                            Livreddende førstehjelp ved hjertestans

Foredragsholder:            Torgrim Fossbråten

Resyme:                              15-20 dør av hjertestans i Norge hver dag. Halvparten av dødsfallene kunne vært unngått dersom hjelp ble satt i gang tidlig. Sannsynlighet for død øker med 10% for hvert minutt etter at et hjerteanfall inntreffer. Overvektige menn over 50 år, arv og usunt levesett er tre viktige faktorer som øker sjansen for hjertesvikt. Symptomer på at hjertesvikt vil skje er: Sterke brystsmerter og prikking i venstre arm og endring av almentilstanden.

Det er viktig at man aksjonerer og ikke forholder seg passiv dersom man opplever en akutt situasjon der hjertesvikt kan være en årsak. Viktige aksjonspunkter:

1.       Sjekk bevissthet ved f.eks. å provosere frem smerte

2.       Sjekk pust

3.       Ring 113

4.       Benytt hjertestarter

5.       Start med lunge – og hjertelivredning ved (hos voksne) ved å presse med to stive armer 30 ganger mot pasientens brystkasse og deretter 2 munninnblåsninger. Dette gjentas nødvendige antall ganger

 

 12.01

3-min              Arild Marthinsen snakket om World Community Grid som utnytter ubrukt kapasitet på datamaskiner koblet sammen gjennom Internett til å løse problemer som er nyttige for utviklingen av menneskeheten.

Programmet fungerer som en skjermsparer: når datamaskinen ikke er i bruk, arbeider maskinen med oppgaver fra World Community Grid; og når maskinen er i bruk, venter programvaren til maskinen blir ledig igjen.

Foredrag:                            Islam – Krigens eller fredens religion?

Foredragsholder:            Halvor Tjønn

Resyme:                              H.T. fortalte om starten på Islam da Muhammed som 40-åring fikk besøk av engelsen Gabriel som sendebud fra Allah. Muhammed bodde i Mekka, men måtte flykte til Medina der han fikk mange tilhengere og etter hvert drepte sine fiender. Muhammedanerne erobret hele Midtøsten, Nord-Afrika og deler av Syd-Europa 100 år etter Muhammeds død.

Islam kan ikke skille mellom religiøs og verdslig makt og forkynnelsen som baserer seg på Koranen der Muhammeds liv er beskrevet, er til dels voldelig. Tenkemåten med utgangspunkt i Koranen har vanskelig å tilpasse seg resten av verdens tenkesett og verdier. Overgang til demokratisk styrte nasjonalstater er uforenlig med Islam.

 

19.01


3-min:                                Jon Ramberg fortalte om poliosituasjonen i Pakistan. Det blodige angrepet på en skole i Peshawar i Nord-Pakistan i 2014 førte til at sentrale pakistanske myndigheter tok sterkere styring av provinsene i nord.

Dette har blant mange andre ting ført til at vaksinasjonen mot polio har blitt intensivert. Antall nye tilfelle av polio i Pakistan er kraftig redusert siste år.

Rotary overrakte i 35 millioner USD til vaksinasjonsprogrammet mot polio i 2015.

Fra Bill Gates-fondet kom det da 70 M USD. Totalt 105 M USD.

Foredrag:                            Follobanen

Foredragsholder:            Prosjektdirektør Anne Kathrine Kalager

Resyme:                              Follobanen er Norges største jernbaneprosjekt noensinne. Banestrekningen skal møte dagens og fremtidens behov for kapasitet syd for Oslo – både person- og godstrafikk.  Prosjekteringen er basert på en kapasitetsøkning på 30% frem til 2025.

·         Total 22 km tunnel

·         10-11 millioner tonn masse skal transporteres ut.

·         Det bygges 2 separate løp

·         Den lang tunnelen (20 km) drives med 4 tunnelboremaskiner (TBM) levert av tyske Herrenknecht.

·         Bygges for hastighet opptil 250 km/t.

·         Prosjektet er delt i 4 entrepriser: Sporområdet Oslo S, krysningsområdene ved Loenga og middelalderparken, den lange sammenhengende tunnelen fra Sørenga til Ski stasjon og til slutt Ski stasjon.

Den lange tunnelen har ett kjempestort rigg/produksjonsområde på Åsland i nærheten av Kolbotn.

Området ved Middelalderparken har vært spesielt utfordrende i forhold til arkeologiske utgravinger samt kryssinger av eksisterende infrastruktur (jernbane, veier og elveløp i tunnel).

Ski stasjon skal åpne i 2020. Hele jernbanestrekningen er planlagt åpnet i desember 2021.

 

26.01

3-min:                                Birgit Næss fikk i høst besøk på gården sin av en innvandrer fra Sri Lanka som har bodd i Norge siden han var 11 år. Nå er han 42 år. Han bor i Sandvika med kone og tre barn. Han var kjent med gårdsdrift som fosterbarn på gård i Meldal og var bekymret for mulig matmangel i Norge dersom det ble en krise. Det er liten matberedskap i Norge.

Foredrag:                            Sporveien, persontrafikk til miljøets og samfunnets beste

Foredragsholder:            Kommunikasjonssjef Cato Asperud

Resyme:                              Ruter ble etablert i 2006 som et rent administrasjonsselskap og eies 60% av Oslo kommune og 40% av Akershus Fylkeskommune.

Sporveien (eies 100% av Oslo kommune) eier og driver trikker, T-baner og Unibuss. Omsetter for 4.1 milliarder og har 3500 ansatte. Trikker og T-baner er monopolisert, mens busslinjer er konkurranseutsatt. Sporveien har i senere år jobbet mye med effektivisering og regnes blant Europas mest effektive transportselskap av sitt slag.

Det finnes f.t. ikke mer kapasitet på trikk, mens T-banen kan øke antall ståplasser.

Sporveien har store utfordringer i en sterkt økende befolkningsvekst og miljøkrav. Det trengs store investeringer for å møte behovet. I Oslotunnelen går det 7 tog hver vei hvert kvarter. Det kan økes til 8 tog og kanskje 9 tog ved modernisering av signalsystemene, men man regner med at bussen må ta mye av fremtidig kapasitetsøkning. 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Rykkinn Seniorsenter
Adresse: Hugins vei 9
Postnummer: 1349
Sted: Rykkinn
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no

Klubbens møter:

Klubbmøte

2023-06-13 18:30 - 19:30

Klubbmøte

2023-06-20 18:30 - 19:00

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...