KLUBB-BROSJYRE

 


        

           

 

 

 

     KOLSÅS ROTARY KLUBB

        Vi møtes på Rykkinn Seniorsenter

        tirsdager kl 18:30 – 19:30

 

 

 

 

Rotary

  Er en verdensomspennende organisasjon som ble grunnlagt i Chicago i 1905. I dag finnes det 34.000 klubber –

  av dem 8 i Bærum - med til sammen 1,2 millioner medlemmer i over 200 land.

  Medlemmene er kvinner og menn med ulik yrkesbakgrunn.

 

 

Hvem er vi?

Kolsås Rotaryklubb er en klubb med tradisjoner, som engasjerer seg i distriktets fremtid og utvikling. Når vi møtes på tirsdager, er det i vennskap mellom personer fra forskjellige yrker og bransjer.

Vi ønsker å være et naturlig førstevalg for samfunnsinteresserte kvinner og menn i vårt område, som har lyst til å prioritere et stimulerende fellesskap utenom jobben. I tillegg til et sosialt nettverk vil du knytte relasjoner med andre personer som både kan gi deg personlig påfyll, og som du kan ha glede og nytte av å kjenne i forbindelse med jobben din.

Klubben har mange medlemmer med erfaring og kompetanse i å skape vekst og utvikling. Vi fokuserer på positiv skapervilje og optimisme, og i tiden som kommer har vi mange spennende foredragsholdere som er ressurspersoner med engasjement og fremtidstro.

 

 

Hva kan vår klubb tilby deg?

 • En arena for egenutvikling

 • Lære ledere og yrkesutøvere i andre yrker å kjenne

 • Mulighet til å tilegne deg kunnskap om ledelse, andre bransjer og yrker

 • Få innsikt i sentrale utfordringer i lokalsamfunnet

 • Et sosialt nettverk i klubben

 • En mulighet til å etablere et nasjonalt og internasjonalt nettverk.
 • Du kan møte i andre klubber i inn og utland     
 • En hyggelig og avslappet atmosfære

 • Festlige sammenkomster med god mat og drikke

   

  Hva bidrar vi med?

  Rotarys motto er - Rotary Connects the world

  Rotary bidrar til samfunnsnyttige og humanitære prosjekter lokalt og internasjonalt.

  Overskuddet av våre aktiviteter går til verdige formål – ofte i lokalmiljøet.

  Lokalt gjennomfører vi ulike prosjekter.

   

 • Vi arrangerer konsert med H. M. Kongens Gardes Musikkorps i Bærum Kulturhus

 • Vi rydder i nærmiljøet

 • Vi arrangerer ungdomstreff for utvekslingsstudenter

 • Vi samarbeider med andre Rotary-klubber om deres prosjekter

 

Internasjonalt støtter vi Rotarys humanitære arbeid. Siden 1985 har Rotary arbeidet for å utrydde poliomyelitt i

verden og samarbeider i dette arbeidet med WHO og UNESCO. Antall nye tilfelle pr år er redusert med 99 %.

I dag er det bare tre land som fortsatt har endemiske tilstander. Rotarianere har i siden 1985 bidratt med over 7 milliarder NOK og en omfattende frivillig vaksinasjonsinnsats. Målet er å lykkes innen utgangen av 2021.

Rotary arbeider for internasjonal forbrødring og forståelse mellom folkeslag og nasjoner.

 

Om etikk

Etikk står sentralt i Rotary, og vi søker å holde en høy yrkesmessig etisk standard.

Vår formålsparagraf gjenspeiler dette.

 

Rotarys formål

Rotarys formål er å fremme og dyrke viljen til å hjelpe andre. Dette er grunnlaget for organisasjonens virksomhet, og det gjelder spesielt viljen til:

 •  Å utvikle vennskap
 • Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å yte      noe for samfunnet
 • Å støtte andre i privatliv, yrke og samfunnsliv
 • Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker. 
                                                                     Interessert?
 • Ta kontakt med president Helge Høvik, tlf. 900 87 780  eller sekretær Arild Marthinsen, tlf. 982 65 988  eller en du kjenner som er med i klubben.
Du er hjertelig velkommen til å besøke oss på Wøyen gård - møteprogrammet finner du på vår hjemmeside: www.kolsas.rotary.no

                                                         Kanskje er Rotary noe for deg?


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Rykkinn Seniorsenter
Adresse: Hugins vei 9
Postnummer: 1349
Sted: Rykkinn
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no

Klubbens møter:

Klubbmøte

2023-06-13 18:30 - 19:30

Klubbmøte

2023-06-20 18:30 - 19:00

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...