MØTER / MÅNEDSBREV / NOVEMBER 2015

KOLSÅS ROTARY KLUBB – MÅNEDSBREV

November 2015

 03.11

3-min:                 Harald Haug fortalte om Wøyen gårds historie fra etablering av smeltehytte for jernmalm etablert under Kristin IV, via fam. Krefting som eide gården i 100 år frem til 1766, og til perioden 1917 – 1956 da det var et guttehjem som var selvforsynt fra den store jordbrukseiendommen. Kommunen kjøpte Wøyen gård i 1971 og restaurerte den. Det foregår mange aktiviteter på gården i dag.

Foredrag:                            Nærpolitireformen

Foredragsholder:            Stortingsrepresentant for Høyre, Hårek Elvenes medlem av justiskomiteen

Resyme:                              Gjørvkommisjonens rapport etter Behring Breivik initierte arbeidet med politireformen. Den eksisterende organisering av politiet med 27 politidistrikter har vist seg å være lite effektiv. Det var lite samarbeide mellom distriktene, noe som bl.a. Utøyasaken ble et tydelig bevis på. De fleste politistasjonene er betjent mandag-fredag kl. 08-16, mens kriminalitet skjer fortrinnsvis på natten, og spesielt i helgene. Den nye organiseringen med 10 politidistrikt skal gi bedre og raskere etterforskning og kontinuerlig bemanning. Det skal etableres et bedre samarbeid mellom politiet og kontrollorganer (skattevesenet, NAV etc) for å hindre og oppklare økonomisk kriminalitet som har vært sterkt økende. Ny teknologi skal gjøre det bedre mulig å oppklare sakene på stedet der kriminaliteten skjer. Det arbeides også med å skape en bedre kultur innenfor politiet, bedre samhold mellom politifolk og ledelse.

 10.11

3-min:                                  Helge Høvik snakket om sikkerhetskultur innenfor luftfarten og at kulturen kan være svært ulik fra land til land. Havarikommisjonen skal forebygge ulykker. Norske flygere sjekkes hver 2. måned. Samarbeide mellom kaptein og styrmann i cockpiten (cockpitagreement) fungerer bra i Norge.

Egoforedrag 1:                 Normann Ræstad f. 1942

Resyme:                              Han kommer fra Midsund kommune nær Molde. Faren var fisker og Normann deltok på fiske de første årene etter framhaldsskolen. Gymnas på Tingvoll, startet Ungdommens bystyre i Molde. Leder ved Linjebygg sitt Oslokontor. Startet klesagentur i 1973. Tegnet og bygde hus i Brynsveien 1978. Hadde showrom på Oslo Fashion House, Fornebu fra 1987 til 2007 da han solgte firmaet.

Vært aktiv i styret i Rykkinn tennisklubb fra 1985 til 1993 da klubben byttet navn til Vestre Bærum Tennisklubb. Vært leder i Bærum Verk Basket på 90-tallet da klubben hadde de beste juniorene i Norge.

Er svært aktiv bidragsyter på vei og togforbindelser. Har tegnet broforbindelse mellom Otrøya og Aukra som sannsynligvis blir bygget som ledd i sammenslåing av kommuner. Har også skissert og kostnadsberegnet ny jernbanetrase mellom Flå og Bergen og fra Bergen til Stavanger. Han har skissert ny veitrase på E-16 i Valdres.

Egoforedrag 2:                 Terje Behringer f. 1945

Resyme:                              Han er oppvokst i Høyanger, Sogn og kom til Oslo da han var 16 år. Gikk på KG real og gymnas. Studerte samfunnsøkonomi. Jobbet i ferier og mens han studerte, drev pølsebod på Torshov, lukrativt.

Jobbet på NKS/Rykkinn, deretter DNC med markedsanalyser, leder av kreditavdelingen i 1976-1979. Økonomidirektør i Aircontractgruppen, adm.sjef i Drammen Sparebank, adm.sjef i Forretningsforum. Startet eget selskap, Genius med oppdrag for kommuner og staten. Ble kommunekasserer i Bærum. Da kemnerkontorene i Asker og Bærum ble slått sammen, ble han kemner inntil han pensjonerte seg i 2011.                                

17.11

Peismøter

24.11

3-min:                 Trond Ole Johnsrud snakket om landbruksamvirke der Tine har henteplikt på melk og Nortura har henteplikt på kjøtt, mens f.eks. Q-melk kun henter fra bønder nær meieriene sine og har derfor en økonomisk fordel. Konkurransen mellom Tine/Nortura på den ene siden og private produsenter på den andre siden, kan føre til at landbruket forsvinner i fjerne strøk.

Årsmøte del 2 med valg av styre for 2016/2017 og valg av president for 2017/2018.

Oppsummering av peismøtene der Flyktningesaken, Reiseklubb og Trivselstiltak var de tre temaene som ble diskutert.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Rykkinn Seniorsenter
Adresse: Hugins vei 9
Postnummer: 1349
Sted: Rykkinn
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no

Klubbens møter:

Klubbmøte

2023-06-13 18:30 - 19:30

Klubbmøte

2023-06-20 18:30 - 19:00

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...