MØTER / MÅNEDSBREV / NOVEMBER 2016

KOLSÅS ROTARY KLUBB – MÅNEDSBREV

November 2016

01.11


3-min:                         Birger Ekeren snakket om autoritet og respekt. Læreren hadde mer autoritet (i positiv mening) i hans første år som lærer og at dagens løsere omgangsform har i negativ forstand redusert disse «verdiene». Han har størst respekt for de som uegennyttig gjør noe godt for andre

Foredrag:                   Polio i Norge og i verden

Foredragsholder:       Lege Bjørn Myrvang

Resyme:                     Polio er veldig smittsomt, men bare en av 200 smittede får varige lammelser. Det var flere epidemier i Norge i perioden 1925-1954, men salkvaksinen som kom i 1958, utryddet polio i Norge. Siste poliotilfellet i Norge var i 1969.

Det var Rotary som startet massevaksinering i 1985 på Filipinene. I 1988 var det ca. 350.000 nye tilfeller av polio i 125 land. WHO, Rotary og Gates Foundation er de største bidragsyterne til vaksinasjonsprogrammet. I år er det meldt om kun 27 tilfelle, i Nigeria, Afghanistan og Pakistan, men massevaksineringen må fortsette noen år før man kan erklære polio for utryddet.

Poliovirus spres via avføring så det er kun mennesker som er bærere av smitten. Det gjør at polio (på samme måte som kopper) lar seg fullstendig utrydde.

 

08.11

3-min:             Bjørn Frantzen fortalte om en helt spesiell hendelse som fant sted på Lillehammer i maidagene 1945. Det var på Lillehammer tyskerne hadde sitt militære hovedkvarter under krigen. I den uklare situasjon som oppsto under tyskernes kapitulasjon klarte svensk etterretningstjeneste å gjennomføre et nesten utrolig kupp. 35 tyske etterretningsspesialister og diverse utstyr ble da smuglet over til Sverige bak ryggen på norske myndigheter og ikke minst bak ryggen til britene som hadde ansvaret for avviklingen av tysk okkupasjon i Norge. Mannskapene som ble smuglet ut, var jo egentlig krigsfanger, og utstyret krigsbytte.

Også amerikansk etterretning var innblandet, men jeg kan ikke komme inn på det her.

Hadde saken blitt avslørt, ville det den gangen vært en skandale av dimensjoner.

 Da norske myndigheter senere ble oppmerksom på hva som hadde skjedd, ble saken likevel holdt hemmelig. Først nesten 50 år senere ble saken kjent, men da var tydeligvis luften gått ut av ballongen, og det ble liten eller ingen reaksjon i Norge.

Hva var det egentlig som hendte?

Initiativtaker var en tysk etterretningsoffiser, løytnant Edmund Sala, som tjenstgjorde i staben på Lillehammer. Etter tjeneste på østfronten hadde han ervervet inngående kunnskap om sovjetiske forhold som han mente kunne være av interesse for andre land. Mot slutten av krigen hadde han flere møter med svensk etterretningstjeneste om overlevering av etterretningsspesialister og etterretningsstoff.

Siste møte var så sent som 6. mai 45 i Sælen i Sverige 8. mai, da tyskerne i Norge kapitulerte, ble det holdt et møte i Stockholm på kontoret til den svenske etterretningssjefen hvor også den norske etterretningssjefen fra vår Legasjon i Stockholm var til stede. Han tilhørte XU som var navnet på forsvarets etterretningstjeneste. En annen svensk etterretningsoffiser, kaptein Algot Turnemann var også med.  På dette møtet ble det bestemt at kaptein Turnemann eskortert av to norske XU-offiserer fra legasjonen i Stockholm skulle reise til til Lillehammer for å hente etterretningspersonell og etterretningsmateriale. Kaptein Turnemann møtte løytnant Sala 9. mai og   10.mai 45 ble som nevnt 35 tyske etterretningseksperter med diverse utstyr og arkiver kjørt til Finnskogen og overført til Sverige Der ble de til 12 juni, ca en måned, da de ble fløyet med amerikanske fly fra Torslanda flyplass ved Gøteborg til Tyskland hvor de ble internert i en amerikansk leir ved Wiesbaden. Felles for alle involverte, ikke minst tyskerne, var at de holdt tett.

 

Foredrag:                    Guvernørmøte

Resyme:                     Guvernør Runar Bakke (Lier Øst) er fra Drammen, utdannet sos.økonom, jobbet i statens veivesen, kommunale stillinger og som konsulent. Han har vært med i speiderbevegelsen i mange år, også som speidersjef.

Han understreket at vårt felles verdigrunnlag hos alle 1.2 mill. medlemmer er en styrke for Rotary world wide. Hvert medlem betyr en forskjell. Årets RI president har tre spesielle fokusområder:

1.       End polio now

2.       Medlemsvekst, mange medlemmer gjør Rotary mer synlig

3.       TRF – 100 år. 3.4 milliarder US$ er samlet inn siden 1947

Klubbenes program må være mer enn et møteprogram. Prosjekter og mål er viktig.

 
15.11

3 min:                        Nils Engelstad snakket om solenergi. Teknologien er kommet langt. Norske REC kan ikke lengre konkurrere fordi produksjon av wafere er veldig mye billigere enn for noen få år siden. Kina er dominerende produsent. Man kan få solcellepanel i takstein. 30 m2 koster kr. 80.000,- og kan yte 5 kwxtime

 

Foredrag:                   Vin

 

Foredragsholder:       Jan Stubne

 

Resyme:                    Jan Stubne startet vinimport i 2006 med firmaet Betterwines. Myndighetene ga i 1996 tillatelse til å importere for salg til restauranter og hoteller. I dag er det 20.000 sorter på Vinmonopolet.

Betterwines importerer fra 110 produsenter, 1.5 mill.flasker, 80% til polet og 20% til restauranter.

Vi smakte på Pruno som er foreslått som klubbvin. Den kommer fra vinhuset Finca Villacreces som ligger i  Ribera del Duero i Spania. Pruno inneholder 90% Tinto Fino og 10% Cabernet Sauvignon.

Drueplanter skal ikke vannes fordi da blir druene store noe som gir utvannet og dårlig druesaft.

 

 

22.11

Peismøte hos 4 medlemmer

 

29.11

 

3-min:             Kjersti Kvalheim Dunham snakket om kvinnenes rettigheter der det fortsatt er store mangler. Hun minnet bl.a. om voldtektssaken i Hemsedal der 3 menn ble frikjent for voldtekt etter først å ha dopet ned en ung kvinne. Hun nevnte Trump sine negative holdninger mot kvinner og oppfordret alle til å lese Michelle Obamas tale.

 

Årsmøte del 2

President for Rotaryåret 2018/19 samt styre og revisor for Rotaryåret 2017/18 ble valgt. Det var også oppsummering fra peismøtene.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Rykkinn Seniorsenter
Adresse: Hugins vei 9
Postnummer: 1349
Sted: Rykkinn
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no

Klubbens møter:

Klubbmøte

2023-06-13 18:30 - 19:30

Klubbmøte

2023-06-20 18:30 - 19:00

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...