Web Analytics Made Easy - Statcounter

Yrkesforum om utbygging av Sandvika

«Bærum: spydspiss eller sinke? Utvikling av Sandvika» var temaet for et møte i serien «Yrkesforum» arrangert av rotaryklubbene Kolsås og Eiksmarka 19. september. Møtet fant sted i Norconsults lokaler i Sandvika, som var fylt til randen av et hundretalls interesserte.

Møtets tittel henspilte på spørsmålet om Bærum kommune vil forsinke utbyggingen av nye E18 vestkorridoren ved å insistere på løsninger i tråd med kommunens byvisjon for Sandvika, «Pulserende Sandvika – kraftsenter for kunnskap og kultur ved elv og fjord».  Kommunedirektør Geir Aga, som holdt første innlegg, svarte ikke direkte på det. Men han avviste klart en ny fylkesvegsbru som alternativ til nåværende E18-bru over Sandvikselva. Barrieren mot fjorden måtte fjernes. Statens Vegvesen mener dette vil bidra til å sprenge kostnadsrammene for vestkorridoren.

Aga pekte på at Sandvika-området vil gjennomgå en rivende utvikling de neste ti årene. Boliger for opptil 10 000 mennesker skal bygges, særlig i Sandvika Øst og på Hamang og Franzefoss. Byvisjonen bygger på fem strategier:

·        Tilrettelegge for gründere, innovative og kreative næringer.

·        Skape et yrende byliv langs elv og fjord.

·        Utvikle klimakloke bydeler med særpreg og godt bymiljø.

·        By som gir rom for alle generasjoner, møteplasser, lek og idrett.

·        Kystsone fri for trafikkstøy.

Aga la dessuten til «byutvikling som forebygger kriminalitet» som mål.

Øyvind Mork, styreleder i Vårt Sandvika og Bærum Næringsråd, viste mulige bilder av det framtidige Sandvika med E18 i tunnel. Han mente det eneste som hittil mangler i planene er en høyskole eller et universitet.

Hanne Botten, styrelder for prosjektet Varetransport i Viken, og Ingeborg Briseid Kraft, prosjektleder for Varelogistikk i Vestkorridoren, orienterte om et prosjekt for å redusere vareleveranser med bil i Sandvika. I dag er det altfor mye trafikk med små og enkeltvise leveranser. Blant annet vurderte man et samlingspunkt (hub) for varelevering til Sandvika på Rud og levering med droner.

Møtet ble innledet av Odd Berner Malme, president i Eiksmarka Rotaryklubb, og ledet av Kjersti Kvalheim Dunham, divisjonsidrektør i Norconsult og styremedlem i Kolsås Rotaryklubb.  


Kommunedirektør Geir Aga


Hanne Botten, Geir Aga, Kjersti Kvalheim Dunham, Øyvind Mork, Ingeborg Briseid Kraft og Odd Berner Malme.


Slik kan Sandvika-området komme til å se ut, i følge Øyvind Mork.

Tekst og foto: Tore Nedrebø.

  

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Rykkinn Seniorsenter
Adresse: Hugins vei 9
Postnummer: 1349
Sted: Rykkinn
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...