Web Analytics Made Easy - Statcounter

Blindsoner i utenriks- og bistrandspolitikken

«Det beste kan bli det godes fiende». Dette var kjernen i professor Thorgeir Kolshus’ budskap til deltakerne på medlemsmøtet 17. oktober i Kolsås Rotaryklubb. Temaet var «Vedvarende blindsoner i norsk utenriks- og bistandstenking». Kolshus tiltrådte nylig som leder av Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo.  

Med dette mente Kolshus at overbevisningen om vår egen fortreffelighet sammen med manglende forståelse for våre samarbeidspartnere ofte undergraver norsk utenriks- og bistandspolitikk. «Det hjelper lite å tenke utenfor boksen når man fortsatt er i samme boble», spissformulerte han.

Som eksempel framhevet han Afghanistan. Der hadde Norge og andre vestlige lands intervensjon blitt framstilt som «en krig for kvinners rett til utdanning». Dette gikk på tvers av kulturen i landet. Det samme gjaldt den vestlige vektleggingen av valg etter vestlig modell (numerisk demokrati). Dersom man hadde lært av forskningen til den store norske antropologen Fredrik Barth burde den tradisjonelle afghanske modellen for klankonsultasjoner vært prioritert i større grad, mente Kolshus: «Man må lære å krabbe før man kan gå».

«Blindsonene» i norsk utenriks- og bistandspolitikk er resultatet av vår tradisjonelle oppfatning om at verden hele tiden går framover, at vår modell er universell, men også av at vi ikke innser at makt er et nullsumspill. Når en gruppe i et samfunn får økt makt, får en annen mindre makt og føler seg tilsidesatt. «Troen på at våre verdier er universelle fører til avpolitisering av bistand», hevdet Kolshus. Dermed blir det beste det godes fiende.

Kveldens treminutter var ved Hans Kristian Frogner. Han filosoferte over klimaendringene med utgangspunkt i sin egen Frogner gård på Rykkinn. Været var blitt mer variabelt og uforutsigbart, både sommer og vinter. Det var oftere flom og sørpe, i skogen ble det flere lauvtre, rådyr- og hjortebestanden økte, og det ble færre elg. Hans Kristian sluttet med følgende spørsmål: «Været får vi ikke gjort noe med, eller er det akkurat det vi har gjort?».

Blant klubbsakene minte president Magnar Danielsen om verdens poliodag 24. oktober, som man forbereder en markering av. . Han minte også om jazzkonsert i Østerås kirke i regi av Eiksmarka RK 19. oktober og Rotary-aksjonen Hjelp til Ukraina (se Kolsås RKs Facebookside). Magnar oppfordret til stort frammøte på klubbårsmøtets andre del, 7. november. Første del, 10. oktober, hadde ikke vært beslutningsdyktig fordi for få medlemmer deltok, så beslutninger måtte bekreftes i andre del.


Thorgeir Kolshus.


"Vedvarende blindsoner i norsk utenriks-og bistandstenking"


Bra frammøte på Rykkinn seniorsenter.


Hans Kristian Frogner holdt treminutter om lokale klima- og værendringer.

Tekst og foto: Tore Nedrebø.


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Rykkinn Seniorsenter
Adresse: Hugins vei 9
Postnummer: 1349
Sted: Rykkinn
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...