Web Analytics Made Easy - Statcounter

Midtøsten midt iblant oss

Tidligere ambassadør til blant annet Saudi-Arabia, Carl Schiøtz Wibye, holdt 23. oktober foredrag for rotaryklubbene Kolsås, Bærum Vest og Bærums Verk. Bakgrunnen var hans nylig utkomne bok «Midtøsten midt iblant oss. Hvordan egyptisk, iransk og saudisk islamisme begrenser ytringsfriheten og hindrer integrering». Møtesalen i Skui Grendehus var velfylt.

Wibye understreket at de fleste muslimer ikke er fanatikere, verken i Norge eller i resten av verden. Problemet er et mindretall blant dem som er salafister eller tilhører det muslimske brorskap, agiterer for politisk islam og ønsker å framstå som talerør for alle muslimer. Dessuten er mange muslimer med innvandrerbakgrunn fremdeles betydelig preget av sin religiøse og kulturelle ballast.

Det bidrar for eksempel til at 65 prosent av kvinnene som bruker norske krisesentre har innvandrerbakgrunn, selv om innvandrere utgjør 20 prosent av befolkningen; til at de fleste som er involvert i gjengkriminalitet har bakgrunn i Midtøsten eller Nord-Afrika; til at en stor andel av muslimer i Norge ikke deler norske og vestlige verdier; og til at stadig flere jøder forlater både Norge og resten av Europa på grunn av antisemittisme, mente Wibye. Verken media, akademia eller de fleste politikere gjengir sannheten om dette, enten fordi de ikke tør, fordi de foretrekker økonomiske forklaringsmodeller og/eller på grunn av identitetspolitikk.  

Wibye gikk gjennom den historiske bakgrunnen for utviklingen i Egypt, Iran og Saudi-Arabia. Konklusjonen hans var at «vi må ikke tolerere intoleranse». Norske myndigheter må blant annet stille og håndheve strengere krav til moskeene, stanse offentlig finansiering av moskeene når de motarbeider norske verdier, ikke slippe inn radikale utenlandske predikanter, og stenge grensene for det han kalte ikke-integrerbare innvandrere. 

Sverre Øverland holdt dagens treminutter, som handlet om den forestående Verdens poliodag, 24. oktober. Det var Rotary International som hadde tatt initiativ til kampanjen for å utrydde polio i verden. Etter hvert hadde Rotary fått fem partnere i denne innsatsen: Verdens helseorganisasjon, det amerikanske Centre for Disease Control and Prevention (CDC), UNICEF og Bill and Melinda Gates Foundation. 99 prosent av polio i verden er blitt utryddet, villviruset finnes i dag kun i grensestrøkene mellom Pakistan og Afghanistan. Målet nå er å utrydde dette innen utgangen av 2026 (se Rotary-brosjyre om poliodagen her). 


Carl S. Wibye på Skui grendehus.


Sverre Øverland holdt treminutter om Verdens poliodag 24. oktober.

Tekst og foto: Tore Nedrebø.


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Rykkinn Seniorsenter
Adresse: Hugins vei 9
Postnummer: 1349
Sted: Rykkinn
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...