Web Analytics Made Easy - Statcounter

Foredrag om geologien rundt Kolsås

Geologen Tore Hoff holdt foredrag for Kolsås Rotaryklubb 23. januar om den interessante geologien rundt Kolsås-toppen og generelt i Bærum. Hele bærumsmarka er en gammel vulkan, påpekte han. Hoff leder Bekkestua Rotaryklubb og har vært en pådriver for geologistien på Kolsås, som han kalte en av de største severdighetene i Bærum. 

Mesteparten av toppen av Kolsås består av den størknede bergarten rombeporfyr, som ikke finnes så mange andre steder i verden. Den oppstod for over 300 millioner år siden, da mange spaltevulkaner i den såkalte Osloriften spydde ut rombeporfyrlava. Foten av Kolsås, fra Dælibekken og sørøstover, består mest av 400 millioner år gammel kalkstein og leirskifer. Her er det mange fossiler. Ved Heggelia er det et fredet naturminne som viser dette. Selve Kolsåstoppen er også vernet natur, liksom Kolsås-Dælivann er et landskapsvernområde. 

Alt dette kan man se på skilt langs geologistien fra som Kolsås Rotaryklubb har vært med på å sette opp, og som nylig ble fornyet. Du kan lese mer om stien og geologien rundt Kolsås på Bekkestua Rotaryklubbs hjemmeside her

Paul Geir Kaasa holdt kveldens treminutter. Den handlet om "hverdagsmiddagsklubben" han og kona hadde vært med på i over 20 år. De og noen venner hadde i løpet av den tiden arrangert om lag 400 middager med tradisjonell, gammeldags mat. Tradisjonen ble avsluttet med en middag på Bondeheimen i Oslo. 

President Magnar Danielsen orienterte om klubbsaker. Nyttårskonserten i Bryn kirke hadde vært en stor suksess. Wolfgang Plagge og Rud videregående skole hadde vært meget fornøyd. Det var solgt 220 billetter, noe som hadde gitt et overskudd på rundt 40 000 kroner. Dette vil bli gitt til elever ved musikk-, dans- og dramalinjen på Rud. En samarbeidsavtale med skolen er på plass. Ivar Andenæs hadde fått inn en god artikkel om arrangementet i Budstikka. 

Magnar opplyste også at Bekkestua RK søker et hjem til en brasiliansk utvekslingsstudent på 18 år fra nå og ut mars. 

Tekst: Tore Nedrebø

Tore Hoff. Foto: Tore Nedrebø

Paul Geir Kaasa. Foto: Tore Nedrebø

Fra foredraget på Rykkinn seniorsenter. Foto: Magnar Danielsen


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Rykkinn Seniorsenter
Adresse: Hugins vei 9
Postnummer: 1349
Sted: Rykkinn
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no

Place content here

Klubbens møter denne måneden

Peismøter

2024-05-21 18:30 - 19:30

Klubbmøte

2024-05-28 18:30 - 19:30

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...