MØTER / MÅNEDSBREV / OKTOBER 2015

KOLSÅS ROTARY KLUBB – MÅNEDSBREV

Oktober 2015

 07.10

Intercitymøte i Sandvika                           

Foredrag 1:                        Europa ved et veiskille. Dagens krise, morgendagens virkelighet?

Foredragsholder:            Christian Borch

Resyme:                             Han mente at det må skje et politisk paradigmeskifte, slik at banker/markedsøkonomien ikke får styre samfunnsutviklingen. Politikerne må ta mer ansvar. Han ga et bilde av samfunnsutviklingen og politisk styring fra oppbyggingen etter 2. verdenskrig og frem til i dag. Han nevnte spesielt endringene som skjedde i England før og etter Maggie Thatcher som han hadde hatt mange samtaler med.

Foredrag 2:                        Fred og etikk i en sammensatt verden: Hvordan skal vi finne veien videre? Refleksjoner om Rotarys idealer i vår tid.

Foredragsholder:            Henrik Syse

Resyme:                              Han snakket om noen universelle verdier som bl.a. ble stadfestet av Eleanor Roosevelt da Menneskerettighetene ble formulert etter 2. verdenskrig. Med utgangspunkt i utviklingen i Libya, Egypt, Irak og Syria, mente han at et godt styresett og stabil rettstat må være på plass før man setter i gang med frie valg og demokratisering, ellers vil en demokratisering ikke kunne fungere. Han mente at Rotarys idealer er gode verdier i dagens verden. Det ligger også gode tanker i Rotarys 4-spørsmålsprøve som absolutt er aktuelle i dag.

 13.10

3-min:                                Kjersti Kvalheim Dunham snakket om den forestående TV-innsamlingen som går til bevaring av regnskogen. Regnskogen er halvert, og det er viktig at hogsten reduseres mest mulig. Regnskogen tar opp CO som er svært viktig for klimautviklingen.

Foredrag                             Årsmøte Del 1 med gjennomgang av Årsrapporten 2014-2015 og regnskap for dette Rotaryår.               

 20.10

3-min:                                  Hans Kristian Frogner som er ivrig elgjeger i området Djupedalen og Kjaglidalen opp til Sollihøgda, sa at det nå er kommet mye hjort i dette området. Dette har han observert på kameraer som er satt ut i området. Opptil 4 hjort på samme bilde. Hjorten er vanskelig å se på dagen. Den fortrenger elgen til en viss grad. Hjorten gjør mye skade på ungskogen.

Foredrag:                            Kalk og kalkvirksomhet med utgangspunkt i Asker og Bærum                  

Foredragsholder:            Olav Markussen        

 

Resyme:                             Markussen er medeier i familiebedriften Franzefoss som startet sin virksomhet i 1919 med den kalkovnen ved Sandvikselven. Det har historisk vært mange kalkforekomster i Asker og Bærum og mange kalkovner. Kalkprosessen ble startet av munkene på Hovedøya allerede på 1100-tallet. Kalkårene i Asker og Bærum er såpass uedle at det ikke lenger er lønnsomt å utvikle kalk her.  

Kalkstein er det viktigste av alle mineraler og har utallige bruksområder innenfor bygg, landbruk, medisin etc. Kalk som gjødsel sørger for å holde jorda under en surhetsgrad som gjør at man kan dyrke på samme sted år etter år.

I tillegg til kalkproduksjon drev Franzefoss med pukk, asfalt, feltspat, olivin og gjenvinning i stor stil med mange virksomheter i hele landet. Bedriften ble delt i to mellom slektningene i 2005. Olav Markussen jobber innenfor kalkfremstillingen der bedriften i Verdal er den største med et potensial på 1 milliard mᶟ. Årlig produksjon nå er på ca. 1-2 mill. mᶟ.

Bedriften ønsker å ha et 100 års perspektiv når den setter i gang ny virksomhet og setter bare i gang dersom lokalbefolkningen ønsker virksomheten velkommen. Denne type virksomhet er veldig mekanisert og gir få arbeidsplasser. 

 27.10

3-min:                                Per Ivar Gaarder snakket om den akutte flyktningesituasjonen og hvilke utfordringer det er for Norge. Det er et stort problem at flyktningene blir sittende lenge i mottak. Stor gevinst ved en raskere behandlingsprosess, selv om noe kan oversees. Rotary kan bidra lokalt ved bla. som guider via Røde Kors, være kontaktperson og positiv støtte og i språkopplæring.

Foredrag:                            Guvernørmøte. DI guvernør Trygve Danielsen snakket humørfylt og engasjerende generelt om hva Rotary står for, om RI presidentens visjon: «Be a gift to the world» som bla. innebærer at hvert Rotarymedlem skal gi av sin profesjonelle kunnskap og erfaring til andre, samt om aktivitetene innenfor Distrikt 2310.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Rykkinn Seniorsenter
Adresse: Hugins vei 9
Postnummer: 1349
Sted: Rykkinn
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no

Klubbens møter:

Klubbmøte

2023-06-13 18:30 - 19:30

Klubbmøte

2023-06-20 18:30 - 19:00

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...