MØTER / MÅNEDSBREV / OKTOBER 2016


                                                                             


KOLSÅS ROTARY KLUBB – MÅNEDSBREV

Oktober 2016

04.10

3-min:                         Sverre Bråthen snakket om Finn Bråthen, fetter til Sverres far, som deltok på 30 bombetokt over Tyskland under den 2. verdenskrig. Finn Bråthen var skytter og var bl.a. med på bombing i Augsburg i 1944 av en fabrikk for flydeler.

Foredrag:                   The Rotary Foundation (TRF) er 100 år

Foredragsholder:        Sverre Øverland

Resyme:                      TRF startet i 1917 under mottoet «Doing good in the world». I 1928 ble fondet (stiftelsen) selvstendig i forhold til Rotary International (RI). Formålet var å jobbe med helse, utdanning og fattigdom. Fondet gir stipend til masterstudium i fredsarbeid.

Sverre forklarte den relativt kompliserte prosessen som utløser penger fra fondet til klubbene, enten direkte fra fondet eller via distriktet. Prosessen har blitt enklere og raskere ved hjelp av «online» saksbehandling. Det har blitt satt klarere begrensninger på formål, minstekrav til størrelse, at prosjektene skal være bærekraftige og ha god lokal forankring.

Kolsås RK har de senere årene vært en god bidragsyter til TRF fra Gardekonserten og god fra oppslutning om autogiro-ordningen som gir skattefridrag.

11.10

3-min:                         Arnt Bugge har nettopp reist i Europa og snakket om solcelleåkere i Syd-Tyskland som er nesten selvforsynt med ikke-forurensende kraft. Han fortalte også om modernisering og renovering av gamle bygninger og kirker i Budapest, som har pågått de siste 20 årene, mens i Norge som er et av verdens rikeste land, forfaller mange gamle kirker.

Årsmøte del 1:            En innholdsrik Årsrapport for 2015-2016 ble presentert av Thorvald Wetlesen.   

18.10

3 min:                        Per Ivar Gaarder snakket om en spennende reise til Georgia som er et veldig gjestfritt kulturland. Han spurte om det var interesse for flere slike klubbreiser.

Foredrag:                    Russland fra  Lenin til Outin

Foredragsholder:       Odd Gunnar Skagestad

Resyme:                      Skagestad har bodd i Russland som diplomat og ga en engasjert beskrivelse av Sovjetunionen/Russland i tiden fra Lenin til Putin. Lenin ble i 1917 sendt av tyskerne fra Sveits til St.Petersburg for å skape uro i Russland med håp om å svekke russernes krigsevne.

Lenin fremstilles fortsatt som et overmenneske med mange statuer og monumenter. Gorbatsjov er beundret i vesten, men foraktet i Russland. Russland hadde sin beste periode under Boris Jeltsin.

Russerne ønsker en sterk leder, derfor er Putin populær. Makt = rett for de fleste russere. Putins prosjekt er å gjenreise imperiet og skape fiendebilde av Vesten

26.10

Intercitymøte i Sandvika                   I anledning av The Rotary Foundation sitt 100-års jubileum ble det arrangert et Intercitymøte i Sandvika med en paneldiskusjon ledet av Christian Borch. De andre i panelet var:

- Bjørg Månum Andersson som snakket om End Polio Now

- Torunn L. Tryggestad som snakket om Fred og konfliktforebygging. Kan kvinners innsats gjøre en forskjell?

- Marius Koestler som er Rotary Peace Fellow utdannet i Australia og som snakket om prosjekter i Afrika som han aktivt har       deltatt på

- Runar Bakke (DG) som oppsummerte diskusjonen


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Rykkinn Seniorsenter
Adresse: Hugins vei 9
Postnummer: 1349
Sted: Rykkinn
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no

Klubbens møter:

Klubbmøte

2023-06-13 18:30 - 19:30

Klubbmøte

2023-06-20 18:30 - 19:00

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...