MØTER / MÅNEDSBREV / OKTOBER 2017

KOLSÅS ROTARY KLUBB – MÅNEDSBREV

Oktober 2017

10.10.2017

Årsmøte del 1. Se eget årsmøtereferat.

 

17.10.2017

3-min:           Stein Bjarne Westnes

Stein hadde valgt tema 4-spørsmålsprøven og spesielt punktet: Vil det skape bedre forståelse og vennskap.

Vennskap har vært viktig i hele Stein Bjarnes liv. Forholdet til kone, barn og familie er en ting, men det frie vennskapet er det mest fantastiske. Han møtte sin første gode venn på trehjulssykkel og denne vennen døde av kreft for få år siden. Den sorger var større og annerledes enn for andre som har falt i fra.

Vennskap er også f.eks gruppevennskap i en forening/klubb. Vennskap må pleies og krever at man har tid sammen.

 

Foredrag:    Egoforedrag Kåre Kristoffersen

Kåre vokste opp ved Oklungen utenfor Porsgrunn. Han hadde sommerjobb på Hydro-Herøya og senere praksisplass på Trosvik Verksted.

Etter gymnaset studerte han på skipslinjen på NTH og begynte i Veritas i 1973 og ble der hele sitt yrkesaktive liv. Den første tiden jobbet han med LNG-skip (Nedkjølt flytende naturgass).

Senere kom han inn i oljevirksomheten og var med fra starten av oljealderen i Norge. Han har vært med under mange av de store begivenhetene i hele perioden frem til nå.

·      Ekofisk og Statfjord med Statoil som operatør.

·      Bygging av den 472 m høye betongplattformen til TROLL-A.

·      Alexander Kielland ulykken. Det fantes svært mange slike plattformer og ulykken førte til en ny design av plattformer. Han var med i programmet som jobbet med dette.

·      1990-94 var han leder for avdeling for Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS).

·      Fra 1994 overtok han ansvaret for Veritas sitt kontor ”Oil and Gas Majors” i Houston. Det var et kultursjokk å jobbe i amerikansk arbeidsliv.  Å spille golf var der nøkkelen til å skape relasjoner – og vennskap.

·      Var i Frankrike 2005-2010 for å opprette salgskontor for Veritas og kom tilbake til Norge i 2011 for å jobbe med det meget teknisk krevende Ormen Lange prosjektet.

Fra 2010 startet restrukturering og omorganisering av bransjen før nedturen startet for fullt i 2014.

Valgte derfor å bli pensjonist og konsentrerer seg om familie, trimming, gjøre nye ting og ikke minst ta hånd om småbruket i Larvik.

 

 

23.10.2017 Intercitymøte i Sandvika. Rotary for fred.

Møtet ble holdt i anledning av at The Rotary Foundation feirer 100 år i 2017.

Hovedtemaet for møtet kan sammenfattes med et sitat av Cliff Dochtermann, tidligere styreleder i TRF og RI president: ”Vi arbeider for mat for den sultne, vann for den tørste, medisin for den syke, utdannelse for barn og muligheter for den som er uten håp. Dette er ikke et våpen for krig, men Rotarys instrumenter for fred.”

Hovedinnlegget ble holdt av Ingrid Berget fra Distrikt 2290.

Hun ga oss en fin gjennomgang av mange av Rotary´s aktive engasjement for fredsarbeid i verden. Hun presenterte kampanjen People of Action og presiserte at Rotary tar tak i de underliggende årsaker til konflikter. Rotary har i mange år samarbeidet svært godt med FN og spesielt UNESCO.

Sentralt i fredsarbeidet står Rotary Peace Centers som er et tilbud om universitetsutdanning for studenter fra hele verden. 100 personer utdannes hvert år på masterstudium eller 3 måneders sertifiseringskurs.

*****

Deretter snakket Trygve Danielsen om TRF med fokus på End Polio Now, Rotary for Fred og Vann for Fred.

*****

Til slutt hadde Per Saxegaard et engasjert innlegg om Forretningsverdighet for fred. Mange yngre mennesker i dag ønsker å tjene penger (som før), men de ønsker å kjenne at det løser problemer og at det av den grunn er lønnsomt.

Et moment oppe i dette er at det for mange nå ikke lenger er et klart skille mellom arbeids- og fritid.

Et nytt slagord som er lansert i denne sammenheng er ”Purposeful growth” Næringslivet skal bli best i verden – og best for verden.

Til slutt:                   

If you´re not here to improve society, then why are you here?

 

30.10.2017

 3-min:           Asle Berge, Bærum Vest

Asle Berge fortalte at med Reformasjonen fulgte Renessansen som ga oss flere store historiske personligheter: For eksempel: Marco Polo, Columbus, Vasco da Gama, Leonardo da Vinci og ikke minst Gutenberg med boktrykkerkunsten som ga alle mulighet til å lese og lære.

 

Foredrag:    Forfatter Rolf Rasch-Eng

Dagens tema var Reformasjonen i 1517 og tiden deretter.

I 1549-50 ble Christian III´s bibel trykket i 96 eksemplarer. Dette var en illustrert praktutgave i gotisk skrift og stort format. Foredragsholderen hadde med et eksemplar i original som vi kunne se på.

I 1560 kom bestemmelsen om at alle som skulle bosette seg i Norge måtte bekjenne seg til den Evangelisk Lutherske kirke.

En del nøkkelopplysninger:

·      Fader Vår er den samme bønnen nå som på 1500-tallet

·      Før reformasjonen var det mulig å kjøpe avlatsbrev for å få tilgitt sine synder

·      Reformasjonen ble gjennomført i 3 faser.  Reformasjonen startet i Tyskland i 1517 og ble innført i Norge av Christian III i 1537. Fra 1537 var det makt og lovskifte. Fra 1537 var opplysningsperioden.

·      Reformasjonen var forkynnelse av gudsordet på det lokale språket. I den katolske kirken var forkynnelsen på latin. Etter reformasjonen ble den på dansk som var skriftspråket i Norge.

·      Superintendentene (biskoper) overtok for de gamle katolske prestene.

·      Katedralskolene ble sentrale i opplæring av folket.

·      Salmesang i kirkene kom med reformasjonen.

·      I de katolske stavkirkene var det ikke altertavle, benker eller prekestol. Dette kom etter reformasjonen.

·      Reformasjonen regnes som avsluttet i 1739 da det ble gitt en forordning om almueskolene. Alle skulle lære å lese.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Rykkinn Seniorsenter
Adresse: Hugins vei 9
Postnummer: 1349
Sted: Rykkinn
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no

Klubbens møter:

Klubbmøte

2023-06-13 18:30 - 19:30

Klubbmøte

2023-06-20 18:30 - 19:00

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...