MØTER / MÅNEDSBREV / SEPTEMBER 2015

 

 

KOLSÅS ROTARY KLUBB – MÅNEDSBREV

September 2015

 

01.09

 

3-min.:
Terje Behringer tok for seg valget 2015, og på en humoristisk måte hvordan bruke alle valgomatene som er tilgjengelige på nettet. Det være seg tilhørende NRK, Budstikka eller nasjonale aviser. Det er ”frustrerende” hvordan disse valgomatene gir forskjellig resultat og ikke alle svarer det du har tenkt å stemme. Innlegget ga svar på hvordan du kan få alle valgomatene til å bli enig med deg!

Foredrag:
Norsk interesse og politikk i Antarktis.

Foredragsholder:
Odd Gunnar Skagestad

Resyme:
Innlegget baserte seg på Stortingsmelding 32, 2014-2015. Skagestad redegjorde for bakgrunnen for Norges interesser i området, og hvordan Dronning Mauds land ble norsk biland i 1939. Den utløsende faktor var ryktet om tysk interesse for området. Norge hadde i forkant og i en lenger periode kartlagt sjø og landområder. Våre interesser i området startet i begynnelsen av 1900-tallet med hvalfangst.

Antarktisk styres i dag etter Antarktisktraktaten som ble inngått den 1.12.1959 av de 12 signalmaktene. Området er i dag ikke konfliktfylt.

 

07.09

 

3-min:
Bjørn Frantzen sa at det i senere år har det vært sagt og skrevet mye om mobbing i skolen, men problemet er på ingen måte løst. Mobbing er forferdelig trist for dem det går ut over. Enkelte blir frosset ut og oversett, andre blir ertet og tilbringer friminuttene på toalettet for å få fred, noen får juling og endog liv går tapt. Vi kan bare slå fast at mobbing er en uting, uavhengig av hvilken metode som blir brukt.

Men, så har vi også noe som heter ytringsfrihet. Det et er soleklar rett man har, og uten ytringsfrihet kan man ikke snakke om demokrati. Skal ytringsfriheten ha noen mening, må man også tåle uetterretteligheter og tvilsomme påstander. Det gjelder ikke minst politikere og andre som uttaler seg offentlig. I ytringsfrihetens navn bruker man gjerne andre begrep enn mobbing, f.eks. insinuasjoner, sarkasmer, satire ol. Grensen er uklar, men i mine øyne kan dette ofte gli over i regulær mobbing, men det er jo en uting.

En av de ansatte i satiremagasinet Charlie Hebdo (Zinebel Rhazoui) som tilfeldigvis var på ferie da overfallet fant sted, skrev en kronikk i Aftenposten 26. mai med tittelen Frihet til å krenke. Jeg skal sitere noen linjer derfra.

«Noen, spesielt i USA, hevder at det må finnes det de kaller «a safe place». At det i et demokrati også må være en «rett til ikke å bli krenket». Det er med respekt å melde tull. Dette har aldri vært en demokratisk rettighet og kan ikke være det. Om vi innførte enn sånn rettighet, ville det være slutten

Jeg hadde nær sagt dessverre, for det bør jo ikke være et mål å krenke folk, selv om det er tillatt, men slik er det nok. Høyesterett frifant for noen år siden en mann for følgende uttalelse: «Hver dag raner, voldtar og dreper innvandrere nordmenn». Da VG i vår konfronterte enkelte lesere med hva de hadde uttalt i avisens kommentarspalte, så fikk enkelte kalde føtter. Det var ikke så lett å holde fast ved ytringer som «La dem bare drukne» som i dette tilfelle gjaldt flyktninger som omkom i Middelhavet.

Det er derfor et paradoks til tross for all vår streben etter å få slutt på mobbing i skolen, så er mobbing -bortsett kanskje fra direkte trusler- langt på vei tillatt innen rammen av ytringsfriheten.

Min konklusjon må derfor bli: Ytringsfrihet er nødvendig, men med den følger det et ansvar for det man skriver og sier, et ansvar som tåler å se dagens lys, også utenfor kommentarfeltet i VG.

Foredrag
Taterne - finnes de fortsatt da? Om taterne i Norge og norsk politikk overfor folkegruppen fra 1850 til i dag.

Foredragsholder:
Knut Vollebæk

Resyme:
Han ledet fra 2011 utvalget som skulle undersøke og beskrive utviklingen av norske myndigheters, institusjoners, organisasjoners og andre virksomheters politikk og tiltak overfor taterne/romanifolket frem til i dag.

Rapporten ble levert 1. juni 2015 og avdekket alvorlige inngrep i privatlivet til den enkelte. Han ga en rekke eksempler på diskriminering, overgrep og fordommer, ikke minst ved Svanviken arbeidskoloni. Fra 1905 og fremover ble flere hundre tatere tvangsinternert på Svanviken. Formelt frivillige steriliseringer ble gjort under tvang med trusler om at man mistet barna som man hadde om de ikke lot seg sterilisere.

Mange barn ble satt bort i fosterhjem og mistet ofte helt kontakten med egen familie. Så sent som i 1951 vedtok Stortinget en lov som forbød taterne/romanifolket å eie hest og vogn.

Både staten og kirken har senere beklaget håndteringen av taterne/romanifolket.

Vollebæk mente at det fremdeles gjenstår mye, men at rapporten gir et godt grunnlag for opprydding.

 

15.09

 

3-min:
Sverre Bråthen oppsummerte kommunevalget. Det er blitt mer «amerikanisert» med mye bruk av sosiale medier under valgkampanjen. For mye rikspolitikk og fokus på ordførerkandidater, men Budstikka har vært flinke til å formidle lokalpolitikk.

Foredrag
Rotary - mer enn du tror?

Foredragsholder:
Leif Agnar Ellevseth

Resyme:
Han er Distriktstrener i Rotaryakademiet og presenterte det som vanligvis foreleses på akademiet som er spesielt myntet på nye medlemmer. Han ga en grei innføring i hva Rotary står for, historikk, de etiske «slagordene» og de 6 hovedområdene som Rotary arbeider med internasjonalt.

Han nevnte The Rotary Foundation (TRF) som gir tilskudd til internasjonale prosjekter initiert av klubber.

Han fikk tydelig frem at Rotary er en aktiv organisasjon som er engasjert på mange fronter. Rotary er også aktiv på de fleste sosiale media.

Rotary har ca. 1.2 mill. medlemmer. Vårt Distrikt (2310) har 2300 medlemmer fordelt på 54 klubber.

 

22.09

 

3-min:
Arnt Bugge fortalte at andre organisasjoner som ligner på Rotary drar på tur, gjerne til utlandet, og fremførte dette som en ide for å bidra til mer nærhet mellom medlemmene.

Foredrag:
Georgia – Past, present and future

Foredragsholder:
Georgias ambassadør i Norge, Mamuka Tsikhelashvili

Resyme:
Ambassadøren som hadde med seg familien på møtet, fortalte at Georgia, en demokratisk republikk, i motsetning til nabolandene, har «blikket» vendt vestover mot Europa. 80% av innbyggerne ønsker medlemskap i EU og i NATO.

Georgia hadde Europas første sivilisasjon. Selvstendig i 1918-1921, deretter inkludert i Sovjetunionen. Landets areal er ca. 1/3 av Norge. 30% er okkupert av Russland. 3.7 mill. innbyggere. Det befinner seg 10.000 russiske soldater i de okkuperte områdene. Anstrengt politisk forhold til Russland. De ønsker at sanksjonene mot Russland opprettholdes. Kristendom er statsreligion.

Lite korrupsjon og stor sikkerhet. Blant de 10 sikreste landene i verden å oppholde seg i. 5 mill. turister årlig.

Eget språk, kommuniserer med nabolandene på russisk og engelsk. Ungdommen vil helst snakke engelsk.

 

29.09

 

3-min:
Charles Binobanzi snakket om presidentvalget i Burundi i august 2015. Presidenten hadde sittet i to perioder, og har ikke lov til å velges for 3dje gang iflg. landets grunnlov. Presidenten krevde å bli gjenvalgt, forfulgte og drepte motstandere og demonstranter. Valget ble boikottet av opposisjonen. Presidenten ble valgt uten motkandidater. Presidenten var selv redd for at han ville bli tiltalt for korrupsjon og drap dersom han ikke ble gjenvalgt.

Egoforedrag:
Helge Høvik har bodd på Gommerud siden 1946. Han deltok i Gaza for FN. Tok sivil flyutdannelse på Fornebu fra 1967. Deretter flyinstruktør til han begynte i Widerøe med stasjonering i Hammerfest i 1974. Sefsflyver på Twin Otter og flyvesjef i Widerøe. Han har fløyet mange år i Afrika for Norad. Han har vært medlem av flyorganisasjonens sentralstyre.

Egoforedrag 2:
Arild Marthinsen oppvokst på Eidsvoll. Befalskolen for Hærens Samband og deretter Gjøvik Ingeniørskole, elektronikk, betalt av forsvaret. Jobbet hos HFK til 1981. 1981-89 hos Elektrisk Buraeu der han jobbet med offentlig datanett. 1989-2003. Hos Ericsson 1989-2003 jobbet han med logistikk og som systemkonsulent ved innføring av SAP. Jobbet hos IBM 2003-2012 med Software License Manager, NORDEA.

 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Rykkinn Seniorsenter
Adresse: Hugins vei 9
Postnummer: 1349
Sted: Rykkinn
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no

Klubbens møter:

Klubbmøte

2023-06-13 18:30 - 19:30

Klubbmøte

2023-06-20 18:30 - 19:00

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...