MØTER / MÅNEDSBREV / SEPTEMBER 2017

KOLSÅS ROTARY KLUBB – MÅNEDSBREV

September 2017

 04.09.2017      Inter-City Møte i Sandvika

 

3-min:                       Per Olav fra Bærum Rotary Klubb

Som innledning til dagens tema fortalte Per Olav at han begynte på Befalsskolen for Infanteriet for 63 år siden og har hatt stort utbytte av utdannelsen og erfaringen han fikk med seg over til det sivile samfunn i årene som kom.

 

Foredrag:    Pensjonert General Robert Mood

Robert Mood tok oss med på frimodig reise om dagens forsvar i Norge og presiserte at han snakket på egne vegne. Han mente at vi har 3 store utfordringer i dagens forsvarspolitiske situasjon.

·      Naboforholdet NATO-Russland hvor en uforutsett situasjon kan føre til høyspenning. Han mener at NATO i dag er en ”koseklubb” uten noe definert mål.

·      Forholdet mellom Nord-Korea – Kina og resten av verden og fremhevet at president Trump har autorisasjon til å starte og drive en krig i 90 dager uten kongressens godkjenning

·      Liberale demokratier over hele verden, men spesielt i Europa utfordres innenfra.

 

 

Mood fastslo at det norske forsvaret etter 1991 hele tiden har blitt bygget ned og at vi nå har en stor utfordring for å bygge det opp igjen til tilstrekkelig kampkraft. Den nylig lanserte Langtidsplanen for Forsvaret legger opp til dette, men det gjenstår å gjennomføre de lovede investeringer i årene som kommer.

Hvis Langtidsplanen følges opp kan vi ha et ”brukbart” forsvar om 10-15 år.

 

  

12.09.2017

 

3-min:                       Knut Erik Tandberg

Knut Erik snakket om posisjonsmåling med satellitter. Disse satellittene sender GPS-signaler og har vært i drift siden 1993. Dagens største system er amerikansk, men Russland har et tilsvarende system. Kina vil få et system på plass i 2020

 

Foredrag:                Egoforedrag Øivind Ekeberg

Øivind er ekte Bærumsgutt og oppvokst på Hauger gård ved Kolsås.

Han er utdannet lege og psykiater og har hatt en rekke spennende og utfordrende stillinger – i hovedsak ved Ullevål sykehus.

Han har flere doktorgrader blant annet om flyskrekk. Et emne hvor han har utgitt en bok og også hold kurs for passasjerer hos flyselskapet Braathens.

Han har også hatt hovedansvaret for nasjonalt program for å forebygge selvmord i Norge og har vært med i det nasjonale psykososiale kriseteamet fra 1995. De var bl. a. i aktivitet under Tsunamien i 2004 og etter 22. Juli 2011.

Øivind har hatt stilling som professor ved UiO og har forsket på Selvmordsatferd og Psykotraumatologi.

Og sist, men ikke minst: Han er en habil sjakkspiller.18.09.2017               Fellesmøte på Skui grendehus

 

3-min:                       Karl Venås

Karl snakket om den gode egenskapen kreativitet. Menneskets kreativitet er på det høyeste i 5-8 års alderen. Men, høy alder behøver ikke være demper på kreativiteten. Thomas Edison tok sitt siste patent etter han fylte 80 år.

Mange mener at vårt utdanningssystem hemmer kreativiteten.

Det viktigste er ikke finne svarene, men å finne de riktige spørsmålene.

 

Foredrag:                Senterleder på Sandvika Storsenter Kathrine Ingerø

Hun hadde satt som tittel på sitt foredrag: ”Aldri en kjedelig dag på Norges største kjøpesenter”. Og det ble heller ikke et kjedelig foredrag.

Hun hadde klippet en del saker fra loggen på Storsenteret som ga oss et bilde av hva som kunne inntreffe av utfordringer og opplevelser for kunder og ansatte i løpet av en dag. Sandvika Storsenter gjennomfører en rekke kundetilfredshets- undersøkelser for å kunne styre aktiviteter og planlegge for fremtiden. De er nå svært glad for at butikkjeden ZARA åpner tidlig neste år med en meget stor avdeling.

Storsenteret har også en stor driftsavdeling som tar seg av alt teknisk og praktisk for at senteret skal fungere ”sømløst”.

De har stort fokus på å redusere svinn i alle ledd. Årlig svinn er beregnet til 50 millioner kroner.

 

 

26.09.2017

 

3-min:                       Aage Vernegg

Åge fortalte om Norges nye kampfly F-35 hvor leveransene starter i november i år. All informasjon til piloten finnes på en skjerm inne i flyverhjelmen. Flyet er et såkalt stealthfly som er praktisk talt usynlig for radar. Den norske versjonen er et kombinert bombe- og jagerfly.

3200 fly er i bestilling hvorav 2000 skal til USA. Norge har bestilt 52 fly til en pris på ca. 70 Milliarder kroner. Det er mange norske underleverandører.

 

Foredrag:                Historiker Øystein Rian

Tema: Reformasjonen i Tyskland og Norge.

Det er i år 500 år siden Martin Luther slo opp 95 teser på kirkedøren i Wittenberg. Dette var starten til Reformasjonen og var Norges brudd med den romersk-katolske kirken.

Den Lutherske tro ble først innført i Danmark og Sverige og kom til Norge når vi ble lydrike under Danmark i 1537. Det var da Christian III som var konge i Danmark. Den norske erkebispen Olav Engelbrektsson avsatt og flyktet til utlandet.

Kirkegodset ble konfiskert, mens helgenbilder, arkiv og bøker ble ødelagt

Luther fikk oversatt bibelen til tysk. I Norge fantes bibelen og andre religiøse dokumenter bare på dansk i frem til 200 år etter reformasjonen. Christian III´s bibel var en illustrert praktutgave.

Først på 1700-tallet ble katekismen og andre religiøse bøker spredt ut over hele Norge samtidig som almueskolen ble innført.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Rykkinn Seniorsenter
Adresse: Hugins vei 9
Postnummer: 1349
Sted: Rykkinn
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no

Klubbens møter:

Klubbmøte

2023-06-13 18:30 - 19:30

Klubbmøte

2023-06-20 18:30 - 19:00

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...