Web Analytics Made Easy - Statcounter
OM KOLSÅS ROTARY / INFORMASJON OM KLUBBEN

HVA ER ROTARY?

Rotary er: 

·         En yrkesorganisasjon som tilbyr medlemmene et stort profesjonelt nettverk.

·         En humanitær organisasjon som arbeider globalt og lokalt.

Paul Harris startet The Chicago Rotary Club i 1905 som en yrkesorganisasjon, hvor ideen var at personer fra forskjellige yrker skulle komme sammen for å hjelpe hverandre til videre utvikling samt bidra i lokalsamfunnet. I 2023 har det blitt verdens største yrkesorganisasjon med 1.400.000 naboer, venner, ledere og problemløsere, som kommer sammen for å skape positive og varig endring i lokalsamfunnene i inn- og utland.  Disse er fordelt på 46.000 klubber i over 200 land.  

Rotary har alltid drevet med fredsarbeide og var med på å opprette FN, og senere også UNICEF.  Rotary satser på utdanning og fred. I dag har Rotary åtte fredsentre i åtte universiteter i sju land, og gir hvert år stipend slik at 50 nye studenter fra hele verden kan komme og ta sin toårige mastergrad i fredsarbeid og konfliktløsning. Vi har mer enn 1.000 uteksaminerte Rotary Peace Fellows som jobber som ledere rundt om i hele verden. Det finnes ingen annen organisasjon som tilbyr det Rotary gjør.  

Allerede i 1979 tok Rotary initiativet til å utrydde polio. Siden har Rotary sammen med WHO og andre bidratt til å redusere antall tilfeller av polio fra 350 000 tilfeller til 6 (170) i 2023. Vi forblir forpliktet til sykdommen er utryddet. Rotary har bidratt med mer enn 1,8 milliarder dollar, og utallige frivillige timer for å beskytte mer enn 2 milliarder barn over hele verden. 

KORT OM KOLSÅS ROTARY KLUBB

·         Klubben har møter for medlemmene hver tirsdag kl. 18.30-19.30 i Rykkinn Seniorsenter (Hugins vei 9, vis-a-vis Rykkinn kjøpesenter)

·         Fra kl. 18.00 serveres det kaffe og noe å spise.

·         På alle møtene er det 45 minutter med interessante foredrag.

·         Klubben har 46 medlemmer, 32 nye medlemmer de åtte siste årene. Av de 330 Rotaryklubbene som er i Norge, er Kolsås Rotaryklubb den klubben som prosentuelt (145%) har økt mest de siste åtte årene.

·         Medlemmene kommer fra et bredt spekter av yrker og har en stor bredde i alder og yrkeserfaring.

·         For å utvikle det sosiale samværet så har vi hyggelige sammenkomster flere ganger i året, utflukter «Ut i det blå», samt peismøter hjemme hos forskjellige medlemmer med diskusjonstemaer.

·         Klubben har en rekke klubbprosjekter:

o   Holmenkolltreffet, hvor vi i fire dager tar oss av alle Rotarys utvekslingsstudenter i Norge

o   Elverusken, hvor vi rydder søppel på begge sider av Skui-elva

o   Vi har gitt en benk for turgåere på Kolsåstoppen, som vi fortsetter å vedlikeholde.

o   Deltagelse i et internasjonalt vannprosjekt.

o   Støtte til et barnehjem for utviklingshemmede barn i Aserbajdsjan.

o   Flere av våre medlemmer er mentorer for mellomledere i Bærum kommune.

o   Sammen med Eiksmarka Rotary Klubb arrangerer vi Yrkesforum med etterfølgende debatt for inviterte yrkesaktive 3 ganger i året, med dagsaktuelle temaer i Norconsults lokaler i Sandvika.

Du kan lese mer om klubbens aktiviteter andre steder på klubbens hjemmeside. 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Rykkinn Seniorsenter
Adresse: Hugins vei 9
Postnummer: 1349
Sted: Rykkinn
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...