Web Analytics Made Easy - Statcounter
UNGDOMSARBEID

Ungdomsutveksling er et viktig virkemiddel for å arbeide for internasjonal fred og forståelse gjennom vennskap over landegrensene. Dette var det Rotarianere som forsto allerede i 1929, da de første ungdommene ble sendt ut fra København, og siden har ungdomsutveksling vært en viktig satsning i Rotary.

I dag er det ca 9 000 studenter som sendes på ungdomsutveksling i regi av Rotary hvert år – vi håper og tror at dette er med på å skape en bedre verden basert på større forståelse og kunnskap mellom mennesker.

Ungdomsutveksling er altså et etablert, velfungerende og verdensomspennende program med lange tradisjoner.

          

Bilde fra Holmenkolltreffet, der Rotarys utvekslingsstudenter i Norge møtes under Holmenkollrennet. Kolsås Rotaryklubb er primus motor.                      


Korte trekk om ungdomsutveksling:

·         En ungdom (16-18år) reiser ut av landet.

·         1 skoleår (sommer-sommer)

·         Destinasjonen er en annen Rotaryklubb

·         3 ulike vertsfamilier

·         Avsenderklubb mottar (som regel) en student fra samme utvekslingsland

Programmet er så viktig, at det er laget en egen norsk hjemmeside med all relevant informasjon. https://www.rotary.no/no/utveksling#.Xx8wzJ4zaCo

Rotary har flere satsinger rtettet mot yngre mennesker:

  • Sommerleir: Denne holdes hvert år fra juni til august for ungdom i alderen fra 15 til 25 år. Ungdom fra mange land deltar.
  • «Ditt nye jeg»: et prosjekt som Kolsås RK har støtte siden oppstart i 2017. Det er et seminar for elever i videregående skole, hvor eleven får råd og veiledning til å ta selvstendige valg for framtiden. Elever fra Rud, Dønski, Valler og Sandvika vgs. har deltatt. 
  • Utdanning og fred: I dag har Rotary 8 fredssentre i 8 universiteter i 7 land, og gir hvert år stipend slik at 50 nye studenter fra hele verden kan komme og ta sin 2 årige mastergrad i fredsarbeid og konfliktløsning, og jobber som ledere rundt om i hele verden. Vi har mer enn 1 000 uteksaminerte Rotary Peace Fellows. Det er ingen annen organisasjon som tilbyr det Rotary gjør.
  • RYLA, Rotary Youth Leadership Award, dvs.Rotarys Ledelsesseminar for Ungdom. RYLA skal gi fremtidens ledere impulser og ideer til godt lederskap innen næringsliv, organisasjonsliv og forvaltning. Målgruppen er ungdom av begge kjønn i alderen 19-27 år (i noen tilfeller 18 - 35 år) som har vist initiativ, evner og vilje til sosialt medansvar ved å være ledere innen speidervirksomhet, musikkorps, elevråd, studentorganisasjoner og ikke å forglemme potensielle ledere i næringslivet. Seminaret gjennomføres over en lang-weekend. Antall deltagere varierer og er sjelden færre enn 15. RYLA-seminarene gjennomføres vanligvis distriktsvis, men også på nasjonalt og internasjonalt nivå. I hvert distrikt finnes det en RYLA-ansvarlig administrativ leder som på oppdrag av distriktsguvernøren organiserer og gjennomfører RYLA-seminaret, med hjelp av en lokal RYLA-komité fra en Rotaryklubb tildelt oppgaven. Kolsås RK har i mange år rekruttert og betalt for to deltakere på distriktets RYLA-seminar, som finner sted i mars-april. I 2009 og 2010 var klubben også arrangør av seminaret.
Bilde fra siste RYLA-seminar, som ble holdt på Hønefoss 17.-19. mars 2023.

 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Rykkinn Seniorsenter
Adresse: Hugins vei 9
Postnummer: 1349
Sted: Rykkinn
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...